Teokset 1

Toisinaan kun maalauksen merkitys syntyy ensisijaisesti käytetyn materiaalin: kankaan, väriaineen, lastan, telan tai pensselin  jättämien jälkien ja niistä muodostuneiden rakenteiden pohjalta…

Sometimes, when the meaning of the painting primarily derives from the material being used: from the marks left by the canvas, pigment, spatula, roller or brush, and from the structures that they form…