Teokset 3

Maalaukseni voi syntyä yhtä hyvin tyhjästä ja rakentua vasta kankaalla. Voin yrittää kuvata tyhjyyttä, koettaa kaapata mukaani palan näkymätöntä  tai maalauksen lähtökohtana voi olla jonkinlainen ennakkoasetelma, tarkka tai hahmoton kuva, jota noudattaen työ etenee. Maalaus on usein kuva aiheesta, josta minulla oli vain häilyvä mielikuva aloittaessani, mutta mielikuva tarkentuu työn edetessä.

My paintings can equally well come out of nothingness and be constructed only on canvas. I can try to depict emptiness, attempt to forcibly take a piece of the invisible along with me, or the starting point for the painting can be a kind of pre-set arrangement, a clear-cut or amorphous image, and the work advances by keeping to it. The painting is often an image of a motif of which I have only a shaky mental image when I begin, but that image becomes sharper as the work progresses.