Teokset 2

Ja sitten taas kun kuvauksen kohteeksi valikoituu havaitun ilmiömaailman esineet tai niiden puuttuminen, merkitys tarttuu objektiin tai jää harhailemaan puuttuvan objektin reunoille.

And then again, when the subject chosen for depiction consists of objects from the perceived phenomenal world, or their absence, the meaning attaches itself to the object or is left hovering around the edges of the missing object.